10:31 AM 14/01/2023  | 

(Dân trí) - Triển lãm 3D "Thưởng - Phạt: Chuyện xưa chưa cũ" giới thiệu 80 văn bản đặc sắc được lựa chọn từ khối Châu bản triều Nguyễn về chủ đề thưởng - phạt dưới triều Nguyễn (1802 - 1945).

Ngày 11/1, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 khai mạc Triển lãm 3D "Thưởng- Phạt: Chuyện xưa chưa cũ" nhằm giúp công chúng hiểu hơn về bài học dùng người và thuật trị quốc của tiền nhân.

Đây là những văn bản lần đầu tiên được công bố, giới thiệu rộng rãi đến công chúng. Bên cạnh đó là nhiều hình ảnh tư liệu, hiện vật sinh động góp phần làm phong phú cho triển lãm.

Chính sách thưởng phạt Triều Nguyễn qua triển lãm Chuyện xưa chưa cũ - 1

Châu bản triều Nguyễn về chủ đề thưởng - phạt dưới triều Nguyễn (1802 - 1945) (Ảnh: Tư liệu).

Mỗi văn bản là một câu chuyện, một sự việc cụ thể, đồng thời thể hiện tư tưởng quan điểm và cách làm của tiền nhân.

Thời đại quân chủ đã lùi xa nhưng tính nghiêm minh trong cách thưởng - phạt; cách trọng dụng người tài, người có công; tư tưởng nhân văn khi mở ra con đường sống, cơ hội lập công chuộc tội cho không ít trường hợp; quan điểm đề cao chuẩn mực đạo đức trung, hiếu, tiết, nghĩa… vẫn là những giá trị có sức sống bền vững lâu dài, cần được chắt lọc và bảo tồn trong cuộc sống hôm nay.

Chính sách thưởng phạt Triều Nguyễn qua triển lãm Chuyện xưa chưa cũ - 2

Một phiên xử phạt dưới triều Nguyễn (Ảnh: Tư liệu).

Vừa qua, trong chương trình kỳ họp Quốc hội khóa XV, bàn về vấn đề trọng dụng nhân tài và thưởng, phạt nghiêm minh, coi đây là thuật dùng người và cũng là quy luật trị quốc muôn đời, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, đây là nội dung mà Bộ đang quan tâm sâu sắc. Bộ Nội vụ đang xây dựng đề án quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài. Cùng với đó là sẽ có cơ chế chính sách hấp dẫn dành cho người tài. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh "trọng dụng nhân tài là yếu tố truyền thống của dân tộc ta".

Ngược dòng lịch sử, tìm hiểu chính sách thưởng phạt dưới triều Nguyễn, triều đại quân chủ cuối cùng ở nước ta, chúng ta sẽ hiểu hơn về bài học dùng người và thuật trị quốc của tiền nhân.

Chính sách thưởng phạt Triều Nguyễn qua triển lãm Chuyện xưa chưa cũ - 3

Tiền thưởng dưới triều Nguyễn (Ảnh: Tư liệu).

Triển lãm chia 4 phần gồm: Phần I: Thưởng để khuyến khích - Phạt để răn đe; phần II: Thưởng phạt công minh, nhưng đủ lý tình; phần III: Thưởng nhiều phương diện, nhưng không tùy tiện; phần IV: Xử phạt đúng tội, mở ra cơ hội.

Triển lãm bắt đầu diễn ra từ 7 giờ, ngày 11/1/2023 tại website và fanpage Trung tâm Lưu trữ quốc gia I - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước: http://archives.org.vn và https://facebook.com/luutruquocgia1.

(Theo Dân Trí)