12:00 AM 24/12/2021  | 

Ngày 23-12, tại Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị Châu bản triều Nguyễn-Di sản tư liệu thế giới”.

Phát huy giá trị Di sản tư liệu thế giới Châu bản triều Nguyễn
Các đại biểu tham gia hội thảo đã đề xuất nhiều ý tưởng mới để phát huy di sản Châu bản. Ảnh: ĐĂNG MINH. 

Tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế đề xuất những ý tưởng mới nhằm bảo tồn, khai thác và phát huy tốt hơn nữa giá trị của Châu bản triều Nguyễn-Di sản tư liệu thế giới đã được UNESCO công nhận, như: Đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu Châu bản triều Nguyễn và tài liệu lưu trữ trên nền tảng số thông qua phòng đọc ảo, triển lãm trực tuyến 2D, 3D; đa dạng hóa các hình thức truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội; tăng cường giới thiệu Châu bản triều Nguyễn vào trường học giúp học sinh, sinh viên tiếp cận với tư liệu lịch sử...

(Theo Quân đội nhân dân điện tử)