03:21 PM 09/09/2021  | 

Triển lãm diễn ra tại địa chỉ: https://www.facebook.com/luutruquocgia1, tập hợp hơn 100 tài liệu quý được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 về thi cử, học hành dưới triều Nguyễn (1802 – 1945).

Bà Trần Thị Mai Hương, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, cho biết nền giáo dục xưa, trong đó có giáo dục dưới triều Nguyễn (1802 – 1945) đã lùi xa nhưng tính công bằng, nghiêm minh trong khoa cử, cách rèn luyện tinh thần học tập, cách tu dưỡng đạo đức nhân cách, hun đúc khí tiết cho con người... vẫn là những giá trị có sức sống bền vững, lâu dài.

"Triển lãm 3D trực tuyến "Giáo dục triều Nguyễn – Vang vọng còn lại" nhằm "ôn cố tri tân", để thế hệ hôm nay có thể "gạn đục khơi trong", chắt lọc tinh hoa của nền giáo dục xưa để vận dụng linh hoạt vào nền giáo dục đương đại" - bà Trần Thị Mai Hương chio biết.

Một trong những tài liệu quý được trưng bày trực tuyến 3D trong triển lãm "Giáo dục triều Nguyễn – Vang vọng còn lại"

Triển lãm gồm 5 chủ đề: Khai giảng, trường học, người thầy, học tập - thi cử, khuyến học - khuyến tài; giới thiệu hơn 100 tài liệu quý lựa chọn từ 2 khối "Châu bản", "Mộc bản triều Nguyễn" - được công nhận là di sản tư liệu thế giới. Qua đó, công chúng sẽ được hiểu hơn về những người thầy tiêu biểu là tấm gương sáng ngời về đạo đức, khí tiết và học vấn uyên bác thời xưa.

Lễ khai giảng năm học mới của triều Nguyễn

Các tư liệu, tài liệu, hình ảnh tại triển lãm cho người xem hình dung cụ thể về việc học hành, thi cử, mối quan hệ giữa thầy với trò dưới thời Nguyễn. Chẳng hạn, lễ khai giảng ở Quốc Tử Giám với ngày giờ được Khâm Thiên Giám chọn, nghi lễ diễn ra trang trọng. Ở đó, cũng giới thiệu hệ thống trường học từ kinh đô đến các địa phương, hoạt động một cách quy củ, bài bản.

Với chủ đề "Khai giảng", triển lãm giới thiệu những hình ảnh sinh động về lễ khai giảng xưa. Lễ khai giảng được tiến hành theo ngày tốt mà Khâm Thiên Giám chọn, sau ngày khai ấn. Việc chuẩn bị cho lễ khai giảng được thực hiện chu đáo.

Chủ đề "Trường học" mang tới những hình ảnh về hệ thống trường học dưới triều Nguyễn, được mở rộng khắp từ Kinh đô đến địa phương, tổ chức đến cấp huyện ở đồng bằng và cấp châu một số nơi ở miền núi.

Lễ khai giảng năm học mới của triều Nguyễn

Theo Nhà giáo Nhân dân Hà Quang Văn, nền giáo dục xưa đã đi vào quá khứ nhưng những giá trị để lại cho thế hệ hôm nay vẫn có sức sống bền vững. "Cuộc triển lãm độc đáo này sẽ gợi mở cho thế hệ thầy trò hôm nay nhìn lại việc giảng dạy, đúc kết thêm nhiều kinh nghiệm, nhất là giữ đúng vai trò của người thầy trên bục giảng, mang kiến thức trao gửi cho thế hệ trẻ" - ông nói.

Triển lãm diễn ra trên fanpage (https://www.facebook.com/luutruquocgia1/) của Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Khu vực tổ chức kỳ thi của triều Nguyễn

Không gian triển lãm 3D "Giáo dục triều Nguyễn – Vang vọng còn lại"

(Theo BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG)