08:15 AM 25/01/2023  | 

Triển lãm “Dấu ấn Thành Nam” cùng với chợ Tết “Một thoáng Thành Nam” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh Nam Định là một hoạt động văn hóa chào mừng Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2023) và mừng xuân mới Quý Mão - 2023, mở cửa phục vụ công chúng từ ngày 28/01/2023 (tức ngày 07 tháng Giêng năm Quý Mão).

Một số hình ảnh triển lãm

Thành phố Nam Định là mảnh đất có lịch sử lâu đời, hiện nay là 01 trong 10 đơn vị hành chính cấp huyện, thành phố của tỉnh Nam Định. Nơi đây, từ thế kỷ XIII, vương triều Trần đã cho xây dựng Hành cung Tức Mặc - Thiên Trường, một trung tâm quyền lực của quốc gia Đại Việt, có vị thế như Kinh đô thứ hai (sau kinh đô Thăng Long). Đây cũng là thời kỳ khởi đầu quá trình đô thị hóa cho sự ra đời của đô thị Vị Hoàng ở thế kỷ XVII - XVIII, trở thành trấn lị của trấn Sơn Nam Hạ (triều Tây Sơn), trấn lị Nam Định (năm 1822), tỉnh lị Nam Định (năm 1832) và trở thành một trong ba thành phố lớn ở Bắc Kỳ thời cận hiện đại. Ngày 24/9/1998, Thành phố được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là đô thị loại II, đến năm 2011, được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị; Quyết định số 109/2006/QĐ-TTg, ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ đã định hướng quy hoạch, xây dựng phát triển thành phố Nam Định là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh, là trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Với tiềm năng, nội lực dồi dào, thành phố Nam Định đã và đang tận dụng mọi lợi thế, vận dụng bài học kinh nghiệm trong quá khứ, phát huy hào khí Đông A để xây dựng thành phố trở thành đô thị hiện đại, thông minh, bản sắc và bền vững.

Nhằm giới thiệu với Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân Thành phố và công chúng những mốc son trong lịch sử hình thành và phát triển Thành phố cũng như các giá trị lịch sử văn hóa, vị thế của mảnh đất Thành Nam văn hiến; Được sự đồng ý của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bảo tàng tỉnh Nam Định phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia I tổ chức Triển lãm “Dấu ấn Thành Nam”. Nội dung Triển lãm gồm 02 phần:

1. Thành Nam trong dòng chảy lịch sử

- Hành cung Thiên Trường (thế kỷ XIII - XIV)

- Đô thị Vị Hoàng (thế kỷ XV - XVIII)

- Thành Nam dưới triều Nguyễn và Pháp thuộc (thế kỷ XIX - XX)

2. Hướng đến đô thị hiện đại, thông minh, bản sắc và bền vững

- Thành Nam - Dấu ấn một chặng đường

- Định hướng phát triển thành phố Nam Định.

Một số hình ảnh triển lãm

Ban tổ chức