04:55 PM 15/06/2023  | 

Triển lãm do Trung tâm Lưu trữ quốc gia I thực hiện, giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh, đầu báo lựa chọn từ các khối tài liệu đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I cũng như sưu tầm từ các thư viện, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước. Đặc biệt, triển lãm ghi nhận sự đóng góp quý báu của Bảo tàng Lịch sử quốc gia và nhà sưu tầm sách báo Nguyễn Phi Dũng với những đầu báo được xuất bản ở Việt Nam cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.

Thông qua triển lãm, công chúng có dịp tiếp cận những tài liệu tiêu biểu về chủ trương của chính quyền đương thời, báo chí và hoạt động báo chí thời kỳ thuộc địa. Triển lãm được bố cục gồm 2 phần:

Phần I: Những cột mốc làng báo

Giới thiệu một số dấu mốc thời gian quan trọng trong lịch sử báo chí Việt Nam từ khi người Pháp xâm chiếm Nam Kỳ đến trước năm 1945 gắn liền với việc ban hành và thực thi những văn bản pháp quy tiêu biểu cũng như các đầu báo nổi bật của từng thời kỳ.  

Phần II: Ấn loát và lưu hành

Những tài liệu, hình ảnh về một số vấn đề gắn liền với công tác phát hành và lưu hành báo chí sẽ xuất hiện tại phần này, tiêu biểu gồm có giấy in, nhà in, lưu chiểu, bán báo và quảng cáo.

Triển lãm trực tuyến “Báo chí ở Việt Nam trước năm 1945” dự kiến ra mắt công chúng từ 7h00 ngày 21/6/2023 trên website (https://archives.org.vn/baochi) và fanpage (https://facebook.com/luutruquocgia1) của Trung tâm Lưu trữ quốc gia I - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Một số tài liệu sẽ xuất hiện trong triển lãm:

Luật tự do báo chí ban hành tại Nam Kỳ ngày 12/9/1881

Máy chữ đầu thế kỷ XX

Ký họa "Thằng bé bán báo" trên Tuần san Indochine

Ban tổ chức