80 văn bản đặc sắc sẽ được giới thiệu trong Triển lãm 3D “Thưởng – Phạt: Chuyện xưa chưa cũ”

 08:41 PM 06/01/2023
Triển lãm 3D “Thưởng – Phạt: Chuyện xưa chưa cũ” do Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) tổ chức giới thiệu 80 văn bản đặc sắc được lựa chọn từ khối Châu bản triều Nguyễn về chủ đề thưởng - phạt dưới triều Nguyễn (1802 - 1945). Đây là những văn bản lần đầu tiên được công bố, giới thiệu rộng rãi đến công chúng. Bên cạnh đó là nhiều hình ảnh tư liệu, hiện vật sinh động góp phần làm phong phú cho triển lãm.

Đón xem Triển lãm 3D “Thưởng – Phạt: Chuyện xưa chưa cũ”

 10:51 PM 04/01/2023

Cung đình đón tết

 09:46 AM 18/08/2021


Hoài niệm Hà Nội phố

 12:00 AM 05/10/2018