12:00 AM 05/09/2016  | 

Châu bản triều Nguyễn là khối tài liệu hành chính duy nhất còn lưu giữ được của vương triều Nguyễn. Khối tài liệu này, phản ánh đầy đủ các mặt hoạt động của xã hội Việt Nam thế kỷ 19 và nửa đầu thế kỷ 20 thông qua hoạt động của bộ máy nhà nước triều Nguyễn. Qua đó, Châu bản góp phần phán ánh lịch sử khu vực và thế giới. Châu bản triều Nguyễn còn có giá trị đặc sắc thông qua hình thức ngự phê độc đáo, bút pháp tinh hoa, chữ viết đa dạng, hệ thống ấn triện phong phú, chất liệu giấy đặc trưng truyền thống…Với những giá trị nổi bật đáp ứng các tiêu chí về nội dung và hình thức như tính độc đáo, xác thực, tầm ảnh hưởng khu vực và quốc tế. Năm 2014, Châu bản triều Nguyễn đã được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Nhân dịp Festival Huế lần thứ 9 (2016), Trung tâm Lưu trữ quốc gia I phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức trưng bày tài liệu lưu trữ với chủ đề “Văn bản hành chính nhà nước qua Châu bản triều Nguyễn – Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực Châu Á Thái Bình Dương của UNESCO” nhằm giới thiệu đến công chúng trên các loại hình văn bản hành chính nhà nước triều Nguyễn ban hành, sử dụng phục vụ vào các hoạt động quản lí và điều hành đất nước trong giai đoạn 1802-1945, góp phần cung cấp thêm thông tin về chức năng cũng như mục đích sử dụng các loại văn bản đó.

Ban tổ chức giới thiệu trên 100 phiên bản tiêu biểu được lựa chọn từ 773 tập Châu bản gốc (khoảng 85.000 văn bản trên 400.000 trang tài liệu), bao gồm các loại hình văn bản như: chiếu, chỉ, dụ, chế, sắc do hoàng đế ban hành; Công đồng truyền, Công đồng sai, Công đồng phó, Công đồng di, Công đồng khâm chỉ khiến do Hội đồng đình thần ban hành; tấu, phiến, phúc, biểu, khải, bẩm, thân, kê, truyền thị, tư di, tư trình, trát do triều thần, quan lại ở trung ương và địa phương ban hành.
Triển lãm được chia làm 3 phần, mỗi phần có giới thiệu riêng, mỗi tài liệu được thuyết minh về nội dung, nguồn tài liệu:
– Phần 1: Văn bản do Hoàng đế ban hành
– Phần 2: Văn bản do Hội đồng đình thần ban hành
– Phần 3: Văn bản do triều thần, quan lại ở trung ương và địa phương ban hành

Văn bản do Hội đồng đình thần ban hành

Văn bản do triều thần, quan lại ở trung ương và địa phương ban hành