Tìm lại dấu tích chùa Giác Hoàng| LTQGI

 02:32 PM 02/06/2023
Chùa Giác Hoàng xưa tọa lạc ở phường Đoan Hòa phía trong cửa Đông Nam Kinh thành Huế. Nay là 23 Tống Duy Tân, phường Thuận Thành, thành phố Huế. Mùa xuân, tháng 2 năm 1839 vua Minh Mệnh cho dựng chùa Giác Hoàng (nguyên là tiềm để nơi ở của vua khi còn là hoàng tử). Dưới triều vua Thiệu Trị, chùa được xếp hạng thứ 17 trong số 20 thắng cảnh nổi tiếng của đất Thần kinh.

Bóng đá ở Việt Nam xưa| LTQGI

 10:51 AM 16/05/2023

Chúa Tiên Nguyễn Hoàng - người gây nền dựng nghiệp nhà Nguyễn| LTQGI

 12:19 PM 15/05/2023

Đệ nhất xảo thủ Nguyễn Văn Khả| LTQGI

 03:44 PM 25/04/2023

Khai thông sông Đuống dưới triều Nguyễn| LTQGI

 10:09 AM 12/04/2023

Đà Nẵng nhìn từ biển qua di sản tư liệu thế giới Châu bản triều Nguyễn| LTQGI

 10:26 AM 22/03/2023

Một kiệt tác kiến trúc tại Hà Nội| LTQGI

 02:36 PM 20/03/2023

Cuộc sống của một "cành vàng lá ngọc" con vua| LTQGI

 09:08 AM 09/03/2023

Long bào, mũ cửu long - biểu tượng uy quyền của hoàng đế triều Nguyễn| LTQGI

 04:52 PM 01/03/2023

Đại lễ Khánh niệm Hưng quốc triều Nguyễn| LTQGI

 03:55 PM 08/02/2023