Khơi dòng Lợi Nông dưới thời các vua đầu triều Nguyễn| LTQGI

 03:50 PM 15/04/2024
Sông Lợi Nông (tên thường gọi là sông An Cựu) có chiều dài khoảng 30km khởi nguồn là một chi lưu của sông Hương lấy nước ở đoạn cuối cồn Dã Viên chảy qua thành phố Huế, thị xã Hương Thủy cuối cùng đổ vào phá Hà Trung. Dòng sông Lợi Nông từ khi được vua Gia Long cho khơi thông đã trở thành một thủy đạo kết nối giữa Kinh thành Huế với vùng phá Hà Trung, đầm Cầu Hai gần hơn so với việc xuôi dòng sông Hương về phá Hà Trung. Các vị vua triều Nguyễn đã tiếp nối nhau biến dòng sông tưởng chừng như dòng sông “chết” thành một thủy đạo huyết mạch phía nam Kinh thành. Dòng Lợi Nông cũng đã giúp biến hàng vạn mẫu đất đai thiếu nước ở đôi bờ và vùng đầm lầy ngập mặn ở hạ lưu cửa sông trở thành đồng ruộng phì nhiêu tươi tốt.

Đình Thương bạc - Biểu tượng của cơ quan ngoại giao nhà Nguyễn| LTQGI

 03:38 PM 11/03/2024

Độc đáo đấu trường voi và hổ triều Nguyễn| LTQGI

 09:10 AM 04/03/2024

Nghề làm hương ở Bắc kỳ xưa| LTQGI

 09:08 AM 28/02/2024

Bình An đường - "bệnh viện" dành cho thái giám, nữ quan triều Nguyễn| LTQGI

 03:52 PM 27/02/2024

Lễ quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng| LTQGI

 11:28 AM 27/02/2024


Hoàng tử, con quan có áp lực học hành, thi cử?| LTQGI

 03:37 PM 20/11/2023

Triển lãm “Thành xưa, Phố cũ”| LTQGI

 10:52 AM 17/10/2023

Đón xem triển lãm 3D Bình Định theo dòng lịch sử | LTQGI

 08:58 AM 24/08/2023