Tiết phụ dưới triều Nguyễn| LTQGI

 04:27 PM 19/10/2021
Phẩm giá, tiết hạnh của người phụ nữ luôn được đề cao, ở thời nào cũng vậy! Nhưng để giữ gìn phẩm giá, những người phụ nữ dưới triều Nguyễn phải ràng buộc mình trong giáo lí khắt khe, tạo nên những mảnh đời éo le. Có người nguyện hi sinh cả tuổi xuân, một lòng thờ chồng, có người chọn cái chết để giữ trọn phẩm hạnh, có người ở vậy nuôi nấng cháu chồng, có người bỏ về nhà mẹ đẻ tránh xa cám dỗ song vẫn vẹn toàn hương khói cho nhà chồng… Ngày hôm nay, kể lại câu chuyện của những người phụ nữ kiên trinh ấy, để vừa thương cảm, vừa nể phục vừa có chút gì day dứt!

Phim Hồ Gươm, giao lộ Đông - Tây

 09:22 AM 13/10/2021

Giới thiệu Triển lãm "Hồ Gươm, giao lộ Đông - Tây"| LTQGI

 09:07 AM 06/10/2021


Giáo dục triều Nguyễn - Vang vọng còn lại| LTQGI

 07:39 AM 01/09/2021


Hệ thống phòng thủ - Đông thành Thủy quan| LTQGI

 08:14 PM 12/08/2021

Đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ qua nghiên cứu của người Pháp| LTQGI

 09:09 AM 30/07/2021

Hà Nội và "tấm áo mới" những năm 1897 - 1901| LTQGI

 01:41 PM 26/07/2021

Trường lũy Quảng Ngãi – kiến tạo độc đáo của con người giữa thiên nhiên| LTQGI

 04:54 PM 16/07/2021