03:52 PM 27/02/2024  | 

Bình An đường xưa tọa lạc góc đông bắc của Đại Nội, phía bên phải cửa Hòa Bình, nay là đầu đường Đặng Thái Thân. Bình An đường là nơi khám, điều trị và dưỡng bệnh cho thái giám, nữ quan, cung nhân, thị nữ khi lâm bệnh nặng.