01:54 PM 03/03/2022  | 

Các vua triều Nguyễn treo thưởng cho ai bắt được mãnh hổ, an dân. Vua Thành Thái chi mạnh tay với phần thưởng cao ngất.