10:09 AM 10/12/2021  | 

Nghề chiếu cói thủ công ở Thái Bình là nghề truyền thống có từ thời Tiền Lê - Lý (thế kỷ X-XI). Nhưng đến thời Pháp thuộc, nghề chiếu cói ở đây cũng có những chuyển biến rõ rệt: từ những khung chiếu đơn lẻ theo mô hình kiểu gia đình thì đã xuất hiện những xưởng chiếu với quy mô lớn tập trung hơn, là nơi quy tụ các thợ lành nghề, đem lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Số chiếu sản xuất ra đa số được xuất khẩu sang Trung Quốc, Hồng Kông... Đây cũng là một giai đoạn có thể đánh giá nghề thủ công chiếu cói ở Thái Bình đã được vươn mình ra thế giới từ rất sớm.