09:26 AM 14/03/2022  | 

Chùa Linh Hựu được dựng vào mùa hạ, năm Minh Mệnh thứ 10 (1829) ở phường Linh Ứng (nay là phường Thuận Lộc – TP Huế). Dưới triều Thiệu Trị, chùa được xếp hạng là một trong 20 thắng cảnh nổi tiếng của đất Thần Kinh. Ngôi chùa vốn nguy nga một thời giờ chỉ còn lại trong các tài liệu, thư tịch cổ.