12:19 PM 15/05/2023  | 

Lời sấm truyền “Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân” của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và những lời thơ của thi tướng Huỳnh Văn Nghệ: “Từ độ mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long” đã đưa chúng ta ngược dòng thời gian để trở về với hành trình Nam tiến của chúa Tiên Nguyễn Hoàng. Ông là người gây nền dựng nghiệp, cũng là vị chúa được lòng dân nhất của nhà Nguyễn. Cho đến nay, dọc mảnh đất miền Trung có rất nhiều dấu tích gắn liền và khắc ghi công lao của chúa trong hành trình mở cõi.