09:09 AM 30/07/2021  | 

Nằm cách đảo Lai Tao, vùng đất phía Nam vịnh Hạ Long chừng 38 dặm, cách ngọn hải đăng Norway 42 dặm, cách cửa sông Hồng 65 dặm, cách mũi Pillar - điểm cực Tây của đảo Hải Nam 83 dặm, đảo Bạch Long Vĩ có dạng tam giác, chu vi 7 km, ở giữa là một bình nguyên cao 58m, sườn có chỗ dốc đứng, có chỗ phủ kín cây xanh. Đó là những mô tả đầu tiên về đảo Bạch Long Vĩ qua nghiên cứu của P.A. Lapique.