03:44 PM 25/04/2023  | 

Nguyễn Văn Khả (1875 - 1964) sinh ra và lớn lên ở làng An Nông, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thủa nhỏ, ông được gửi đi học nghề mộc mỹ nghệ trạm khảm trên gỗ và nhanh chóng thể hiện tài năng xuất chúng của mình. Người đời thường gọi là cụ Biên Khả hoặc Kiểm Khả vì được phong là Hàn lâm viện Biên tu, Hàn Lâm viện Kiểm thảo và được vua Khải Định tặng bức hoành phi “Đệ nhất xảo thủ” và nhiều danh hiệu do các đời vua Nguyễn và Toàn quyền Pháp trao tặng.