02:12 PM 08/07/2021  | 

Đại Nam nhất thống chí viết: “Phía tây nam miền sơn Man có luỹ dài vững vàng”. Đó là “Luỹ bình Man” (còn gọi là Trường luỹ Quảng Ngãi) – trường luỹ dài nhất Đông Nam Á. Luỹ được đắp năm Gia Long thứ 18 (1819), chạy qua 8 huyện Trà Bồng, Sơn Tịnh, Sơn Hà, Tư Nghĩa, Minh Long, Nghĩa Hành, Ba Tơ, Đức Phổ của tỉnh Quảng Ngãi và kéo dài sang huyện Hoài Nhơn, An Lão của tỉnh Bình Định. Trải qua hơn 200 năm, trường luỹ vẫn sừng sững “trơ gan cùng tuế nguyệt” như 1 kì tích của con người và thiên nhiên.