09:10 AM 04/03/2024  | 

Tọa lạc ở bờ nam sông Hương dưới chân đồi Long Thọ, thuộc địa phận thôn Trường Đá, phường Thủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hổ quyền là đấu trường voi hổ độc và lạ nhất ở Á Đông.