01:41 PM 26/07/2021  | 

Trong giai đoạn từ 1897-1901, thành phố Hà Nội đã có bước phát triển ngoạn mục trên nhiều phương diện. Phần lớn các công trình hỗ trợ phát triển kinh tế và làm đẹp thành phố đều được hoàn thành trong giai đoạn này. Việc mở rộng một số tuyến đường bộ, đường sắt cũng thúc đẩy mạnh mẽ cường độ của cuộc sống thương mại và công nghiệp nơi đây. Hãy cùng chúng tôi theo dõi clip để hiểu rõ hơn về thành phố Hà Nội trong thời kỳ lịch sử quan trọng này...