10:02 AM 07/02/2022  | 

Tất cả những gì có trong hoa thủy tiên là đẹp, đơn giản và thuần khiết. Hoa nở đúng Giao thừa sẽ mang LỘC TÀI, MAY MẮN đến cho gia đình trong năm mới.