08:01 PM 23/12/2021  | 

Mời quý vị và các bạn cùng xem lại những hình ảnh được ghi lại sáng nay (23/12) tại Hội thảo NGHIÊN CỨU, BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN - DI SẢN TƯ LIỆU THẾ GIỚI cùng không gian trưng bày tài liệu lưu trữ với chủ đề CÓ MỘT BA VÌ NHƯ THẾ bên lề Hội thảo.