03:50 PM 15/04/2024  | 

Sông Lợi Nông (tên thường gọi là sông An Cựu) có chiều dài khoảng 30km khởi nguồn là một chi lưu của sông Hương lấy nước ở đoạn cuối cồn Dã Viên chảy qua thành phố Huế, thị xã Hương Thủy cuối cùng đổ vào phá Hà Trung. Dòng sông Lợi Nông từ khi được vua Gia Long cho khơi thông đã trở thành một thủy đạo kết nối giữa Kinh thành Huế với vùng phá Hà Trung, đầm Cầu Hai gần hơn so với việc xuôi dòng sông Hương về phá Hà Trung. Các vị vua triều Nguyễn đã tiếp nối nhau biến dòng sông tưởng chừng như dòng sông “chết” thành một thủy đạo huyết mạch phía nam Kinh thành. Dòng Lợi Nông cũng đã giúp biến hàng vạn mẫu đất đai thiếu nước ở đôi bờ và vùng đầm lầy ngập mặn ở hạ lưu cửa sông trở thành đồng ruộng phì nhiêu tươi tốt.