10:05 AM 07/02/2022  | 

Năm Minh Mệnh thứ 10, tức năm 1829 mới bắt đầu làm lễ Nghênh xuân. Sau tiết Đông chí, ngày Thìn, Khâm Thiên giám và Vũ khố lấy đất và nước ở phường Tuế đức chế tạo ba bộ Mang thần và Trâu đất. Thân trâu cao 4 thước, tượng trưng cho bốn mùa, đuôi dài 1 thước 2 tượng trưng cho 12 tháng. Mang thần cao 3 thước 6 tấc 5 phân, tượng trưng cho 365 ngày. Tính theo ngũ hành và ngày lập xuân là can chi gì để biện rõ hình sắc. Lễ Tiến xuân và Nghênh xuân thể hiện tinh thần trọng nông và ước mong một năm mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu.