09:48 AM 20/10/2022  | 

Sau khi thành lập vào ngày 17/10/1921, cấu trúc kinh tế - xã hội và diện mạo của thành phố Nam Định đã có những biến đổi sâu sắc và toàn diện. Đặc biệt, ngành công nghiệp của thành phố này đã ghi nhận bước phát triển ngoạn mục, với sự ra đời của hàng loạt nhà máy hiện đại, tạo công ăn việc làm cho hàng chục ngàn lao động. Đây cũng chính là tiền đề giúp Nam Định trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất xứ Bắc Kỳ.