10:08 AM 28/12/2021  | 

Châu bản triều Nguyễn là khối tài liệu hành chính còn lại duy nhất, tương đối toàn vẹn của chế độ quân chủ cuối cùng ở Việt Nam, có lưu bút tích của các Hoàng đế. Châu bản được sinh ra trước chúng ta 1 - 2 thế kỉ, là nhân chứng của lịch sử. Sau những năm tháng lặng lẽ ngủ yên, đến nay sử liệu này được các nhà khoa học, nghiên cứu xua lớp bụi thời gian trên từng dòng chữ cổ để tái hiện lại lịch sử của cha ông, đưa những giá trị của quá khứ vào cuộc sống hiện tại. Hành trình đánh thức một di sản tư liệu và lan tỏa giá trị đến cộng đồng trong nước và quốc tế là hành trình nghiên cứu, công bố, xuất bản hàng trăm bài viết, hàng chục đầu sách và khôi phục nghi thức tế lễ, trùng tu các di tích lịch sử. Cùng với đó là những thước phim ngắn tái hiện câu chuyện lịch sử, những cuộc triển lãm ngày càng hấp dẫn và sáng tạo “để mọi công dân đều được thụ hưởng những giá trị quý báu của di sản tư liệu”. Di sản tư liệu Châu bản triều Nguyễn như “ngọc quý” càng mài càng sáng, soi tỏ những góc khuất, lấp đầy những “trang trắng” của lịch sử và đưa chúng ta đến gần hơn với sự thật lịch sử.