08:58 AM 02/02/2023  | 

Lễ Đại triều hay đại triều nghi còn gọi là phiên đại triều. Đây là cuộc họp mặt quan trọng nhất giữa Vua và bá quan văn võ. Thiết đại triều nghi được tổ chức vào ngày mồng 1 và ngày rằm hàng tháng và các lễ đăng quang, vạn thọ và ngoại giao. Ký ức ghi chép những nghi thức thiết đại triều trong nguồn Sử liệu – Châu bản triều Nguyễn: Sáng sớm, nghi trượng được dàn bày trang nghiêm. Nhà vua xa giá đến điện Thái Hòa, bá quan văn võ mặc phẩm phục tiến vào sân Đại triều Nghi. Các quan truyền chỉ ban ân của nhà vua. Trước sân điện Thái Hòa, bá quan văn võ xếp hàng thứ tự theo phân cấp, thực hiện nghi thức bái lạy. Các quan dâng biểu chúc mừng, nhà vua ban chỉ yến tiệc. Đội nhã nhạc cung đình thực hiện các tiết mục đại nhạc, tiểu nhạc. Sau cùng, tất cả bá quan văn võ về các khu vực mà nhà vua ban yến, diễn ra ở điện Cần Chánh, Tả Vu, Hữu Vu, Tả Đại Lâu Viện, Hữu Đại Lâu Viện.