10:52 AM 17/10/2023  | 

✨ Hà Nội "𝕋𝕙𝕒̀𝕟𝕙 𝕩𝕦̛𝕒 𝕡𝕙𝕠̂́ 𝕔𝕦̃" qua những thăng trầm của lịch sử 🖋️ Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức Triển lãm “Thành xưa, Phố cũ”. 📜 180 phiên bản tài liệu, tư liệu, hình ảnh, bản đồ, bản vẽ kỹ thuật được lựa chọn trưng bày. 📜 “Thành xưa, Phố cũ” sẽ mang đến một góc nhìn mới về lịch sử, văn hóa, đất và người Thăng Long - Hà Nội trong những năm đầu thế kỉ XIX đến giữa thế kỉ XX trong không gian Hà Nội xưa. 📜 Triển lãm được bố cục theo hai chủ đề lớn: Thành bên Phố và Chuyện phố Tây - phố Ta. 📌 Địa điểm: Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long- Hà Nội, số 09 đường Hoàng Diệu, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.