04:09 PM 08/06/2022  | 

Dấu ấn đặc biệt của Hoàng đế Minh Mạng qua 100 phiên bản tài liệu Châu bản lần đầu tiên được công bố một cách hệ thống. Thời gian Khai mạc: 16h, thứ Năm, ngày 09/6/2022. Địa điểm: Vườn Thiệu Phương, Đại Nội, Huế.