08:45 AM 19/03/2022  | 

Dưới triều Nguyễn, Quảng Ngãi là đất có nhiều nhân tài hết lòng vì đất nước. Trong đó, không thể không nhắc đến Tổng đốc Võ Duy Ninh. Ông là 1 trong 10 cử nhân Nho học đầu tiên ở tỉnh Quảng Ngãi. Suốt 24 năm trên chốn quan trường, dù khi làm quan ở địa phương hay ở kinh đô ông đều chứng tỏ được năng lực của mình và hết lòng vì dân, vì nước. Vua Tự Đức từng khen ngợi ông là người “biết sửa mình thanh liêm, cần mẫn, trị dân không nhiễu sự” và ban thưởng tấm khánh bằng vàng tía khắc chữ “liêm, bình, cần, cán”.