09:08 AM 26/03/2022  | 

Tháng 8 năm 1858, sau khi liên quân Pháp - Tây Ban Nha tấn công vào Đà Nẵng, Tham tri Võ Duy Ninh được điều đến làm Hộ Tổng đốc Định - Biên. Mấy tháng sau đó, quân Pháp tiến vào Nam kỳ tập trung đánh chiếm thành Gia Định. Trong khi địch mạnh, vũ khí tối tân, còn quân triều đình chưa kịp tới cứu viện nên thành Gia Định thất thủ. Dù không giữ được thành nhưng Hộ Tổng đốc Võ Duy Ninh đã đi vào lịch sử khi quyết tuẫn tiết cùng thành. Ông là Tổng đốc đầu tiên tuẫn tiết trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bảo vệ tổ quốc. Hộ Tổng đốc Võ Duy Ninh nửa cuộc đời trên chốn quan trường, thời bình thì giữ mình “liêm - bình - cần - cán”, thời chiến thì đưa vai gánh vác, tiết nghĩa trọn đời. Đức hạnh và tiết nghĩa của ông mãi là tấm gương cho hậu thế.